پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱
موضوع جلسه مصوبات تاریخ جلسه مکان جلسه 
نیازسنجی و پیشنهاد عنوان تعیین ماموریت ویژه دانشکده علوم پزشکی سیرجان پیشنهاد موضوع " تاثیر صنایع و معادن بر روی سلامت  و محیط زیست" به عنوان ماموریت ویژه دانشکده 98/10/07 معاونت آموزشی
 بررسی طرح تحقیقاتی 
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی آقای علیرضا رفعتی با عنوان ایمونیزاسیون علیه هپاتیت B با سلول‌های بنیادی مزانشیمی ساب کلون شده با ژن‌های II-29، اینترفرون گاما و پروتئین HCVcp
 • اخذ فرم تعهد نامه برای کلیه طرح‌ها و گرفتن کد اخلاق
 • درج جمله "این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات دانشکده علوم پزشکی سیرجان بوده که با حمایت مالی این معاونت به انجا رسیده است." در قسمت تقدیر و تشکر کلیه مقالات و پژوهش‌ها
 • اخذ ضمانت‌نامه معتبر از محققین خارج از دانشکده و متعهدین به خدمت که به اتمام طرح خود نزدیک شده‌اند.
 • تعیین حق الزحمه داوران طرح‌های تحقیقاتی به میزان پانصد هزار ریال
 • تخصیص میزان پنجاه میلیون ریال برای هزینه طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی و مبالغ بالاتر نیاز به طرح در شورای پژوهشی
 • سقف حداکثر یک طرح در سال به مبلغ یک صد میلیون ریال برای طرح های خارج از دانشکده و طرح های کارمندان، به صورتی که یکی از اعضای هیات علمی به عنوان مجری در طرح های خارج از دانشکده و نویسنده مسئول برای طرح های کارمندان حضور داشته باشند.
 • پرداخت هزینه رفت و برگشت دانشجویان به کنگره‌ها تا سقف ده میلیون ریال یکبار در سال (مبالغ بالاتر نیاز به طرح در شورای پژوهشی دارد). شرط لازم در این خصوص نویسنده اول یا مسئول بودن دانشجو در مقاله پذیرفته شده است.
 • پرداخت هزینه طرح های تصویب شده در سال های 97-96
 98/09/12 معاونت آموزشی
 بررسی طرح‌های تحقیقاتی   
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی آقای امیری با عنوان "بررسی تجزیه فرایند هیبرید سونوفتوکاتالیستی (UV+ US+ZnO اسید رد 18 توسط نانوذره ZnO سنتز و تثبیت شده بر روی بستر شیشه"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی آقای محمدصادق رازقی نیاز با عنوان "بررسی سطح سرمی سایتوکاین‌های IL-17B و IL-17E و میزان بیان ژن پروتئین‌های FADD و TRAF6 در مردان مبتلا به سرطان مثانه
 • پرداخت حق التالیف به مبلغ دو میلیون ریال برای مقالات غیرنمایه داخلی علمی و پژوهشی در صورتی که فرد نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله باشد و دارای افیلیشن دانشکده علوم پزشکی سیرجان باشد.
 • تعلق حق التالیف به نفرات دوم دارای مقاله ISI و Scopus بر طبق آیین‌نامه ارتقا
 98/10/07 معاونت آموزشی
 بررسی آیین‌نامه طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی  
 • خریداری کتاب‌های جدید، مرجع و کتاب‌های درسی مورد نیاز رشته‌های مختلف با مشورت با متخصصان و مدیر گروه‌های محترم
 • ارائه سفته یا چک توسط مجری قرارداد به عنوان ضمانت نامه قرارداد طرح‌های پژوهشی بر حسب نظرات مدیر پژوهش و مشورت با دفتر حقوقی دانشکده
 • بررسی کلیه بندهای آیین‌نامه طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی
 • انجام اقدامات لازم در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی
 98/11/07 معاونت آموزشی
 بررسی طرح‌های تحقیقاتی  
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی آقای دکتر رضا صادقی با عنوان "بررسی عوامل پیشگویی کننده مراقبت و کنترل بیماری فشارخون بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهرستان سیرجان در سال 1398"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم رحیمه خواجویی با عنوان "بررسی نقش پیش‌بینی کننده مراقبت پرستاری فراموش شده در رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های شهر سیرجان در سال 1399"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم دکتر نجمه صادقی با عنوان "بررسی تاثیر معلولیت بر امید به آینده و کیفیت زندگی دانشجویان دارای معلولیت استان کرمان در سال 1399"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم محدثه قاسمی با عنوان "بررسی تاثیر عوامل و گرایش‌های آسیب‌زای روانی اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم مهری هاشمی با عنوان "تبیین علل گرایش جوانان به قلیان"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم زهرا ایزدآبادی با عنوان "اثربخشی آموزش و فراشناخت و ذهن‌آگاهی بر بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی در پرستاران"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی آقای مجید امیری با عنوان "بررسی حذف سیپروفلوکساسین از محلول‌های آبی توسط راکتور میکروالکترولیز نیمه‌شناور Fe/charcoal در حضور پراکسید هیدروژن"
 • خریداری کتاب فرایند نقد تحقیقات کمی، کیفی و اعتبارسنجی تحقیقات ترکیبی جهت تقویت فعالیت‌های پژوهشی اساتید
 • تعلق مبلغ 25 درصد اضافه بر مبلغ قرارداد مربوط به طرح آقای دکتر الیاس حسین‌زاده با عنوان "شناسایی همزمان انکوپروتئین و انکومیز در یک واحد سنجش: راهی برای تشخیص سرطان"
 • بررسی و تصویب طرح تحقیقاتی خانم دکتر زهرا ایمانی با عنوان "تاثیر آموزش ترکیبی در ارتقای مهارت‌های بالینی و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب از استان کرمان"
 • تصویب شرط داشتن تخصص کافی مجریان طرح‌های تحقیقاتی یا همکاران آنها در زمینه مورد پژوهش جهت رعایت شدن اخلاق پژوهش

 

 

 98/11/12 معاونت آموزشی

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
54
کل بازدید وب سایت
3809
Template Design:Dima Group