پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

همانگونه که مستحضر هستید زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت کمیته‌ای جهت ساماندهی تحقیقات کووید-19 با آدرس corona.research.ac.ir تشکیل شده و هم اکنون به پیوست چهاردهمین، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ این کمیته به ترتیب با عنوان‌ الف. آنچه که باید سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت برای بازسازی پس از پاندمی کووید-19 بدانند، ب. شیوع سرمی و بروز تجمعی کووید-19 در ایران و ج. فعالیت اماکن ورزشی و حضو تماشاچی‌ها: استراتژی در دوران کووید-19 جهت استحضار و اطلاع‌رسانی قرار داده شده است.

چهاردهمین گزاره برگ 

پانزدهمین گزاره برگ

شانزدهمین گزاره برگ 

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
54
کل بازدید وب سایت
3819
Template Design:Dima Group