پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

همانگونه که مستحضر هستید زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت کمیته ای جهت ساماندهی تحقیقات کووید-19 با آدرس corona.research.ac.ir تشکیل گردیده و هم اکنون به پیوست هفده، هجده و نوزدهمین گزاره برگ این کمیته به ترتیب با عنوان های الف. تاثیر نسبت مرگ های تجمعی به علت کووید-19 به کل مرگ ها بر روی روند مرگ روزانه در کشوورهای مختلف. ب. Superspreading و ج.  ابتلای مجدد، جهت استحضار و اطلاع رسانی قرارداده شده است.

هفدهمین گزاره برگ

هجدهمین گزاره برگ 

نوزدهمین گزاره برگ 

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
54
کل بازدید وب سایت
3810
Template Design:Dima Group