پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

با توجه به اهمیت بیماری کووید-١٩ و بروز بودن پژوهشگران در ارتباط با تمامی جوانب این بیماری و ویروس کرونا، کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-١٩ زیر نظر این معاونت بر آن شده است اطلاعات و نتایج مطالعات منتشر شده در دنیا را در مورد این بیماری جستجو، بازیابی و چکیده آنها را در قالب برنامه ای با نام "رصد مجلات (Journal Watch) در کشور منتشر کند. در نهایت، این انتظار وجود دارد که این نتایج و چکیده ها به اطلاع دست اندرکاران بهداشتی و سیاست گذاران سلامت رسانده شود تا اقدامات و مداخلات مورد نیاز مبتنی بر شواهد موجود در دنیا و در راستای کنترل صحیح پاندمی کووید-١٩ در کشور انجام گیرد. هم اکنون شماره های ۵-۱ برنامه رصد مجلات توسط این کمیته مهیا شده است.
به پیوست شماره های ٥-١ برنامه مذکور و آدرس سایت کمیته ساماندهی "Corona.Research.Ac.Ir"جهت استحضار قرار داده می شود.

رصد مجلات 1

رصد مجلات 2

رصد مجلات 3

رصد مجلات 4

رصد مجلات 5

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
54
کل بازدید وب سایت
3838
Template Design:Dima Group